Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsme vytvořili pro ty, kteří se o náš koncept Cambridge Weight Plan zajímají a pro naše klienty, aby věděli, že všechno co s osobními údaji děláme má zákonný základ. Všechny osobní údaje zpracováváme výlučně na základě platné legislativy, neděláme nic, co bychom neměli.

 

Kdo určuje za jakým účelem a jakými prostředky se osobní údaje zpracovávají?

Hlavním šéfem (Správcem) jsme my CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika, IČ 242 31 371. Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200621. Kontaktní email: oou@cambridgeweightplan.cz. 

 

Ať se stane cokoli, jsme tu pro Vás.

 

A co poradci programu Cambridge Weight Plan?

Našimi zprostředkovateli jsou naši obchodní partneři – poradci programu Cambridge Weight Plan. Naši obchodní partneři získávají Vaše osobní údaje – údaje zájemce a klienta v rámci konceptu Cambridge Weight Plan, naším jménem, ​​na základě našeho pověření v rámci zvláštního smluvního vztahu mezi naší společností a obchodním partnerem tak, aby byly v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Koho mohu kontaktovat, pokud mám otázku související s ochranou osobních údajů?

Můžete se obrátit na našeho obchodního partnera – Vašeho poradce nebo na pověřence naší společnosti.

V souvislosti s ochranou osobních údajů naše společnost pověřila Mgr. Martina Chocholouška.

 

Kontaktní údaje na pověřence 

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Chocholoušek

adresa: Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika

E-mail: poverenec@cambridgeweightplan.cz.

 

Koho údaje zpracováváme a odkud je získáváme? 

V rámci konceptu Cambridge Weight Plan zpracováváme výlučně údaje zájemce a klienta našeho konceptu Cambridge Weight Plan. Údaje získáváme přímo od konkrétních osob, kteří mají zájem o koncept, nebo jsou přímo našimi klienty.

 

Kdo s námi Vaše údaje zpracovává? 

Vaše údaje jako první zpracovávají naši obchodní partneři – certifikovaní poradci programu Cambridge Weight Plan, kteří naším jménem zpracovávají údaje zájemce a klienta konceptu Cambridge Weight Plan.

Dále se osobní údaje klientů mohou dostat k našemu pověřenci, který dohlíží na náš koncept Cambridge Weight Plan, aby bylo vše v pořádku a v souladu s GDPR.

Abychom Vaše údaje chránili co nejvíce, tak po uplynutí doby zpracovávání je přesuneme do certifikovaného archivu, kde budou čekat na čas jejich skartace. 

Pokud se jedná o údaje, které jste nám poskytli, aby všichni viděli, jak se Vám s námi daří, tak se k Vašim údajům mohou dostat naši externí grafici, marketingové agentury a pod. 

Vaše údaje budou zveřejněny pouze tam, kde chcete, aby byly zveřejněny a samozřejmě pouze na základě Vašeho souhlasu.

 

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme Vaše kontaktní údaje, abychom věděli, kdo jste a abychom Vám mohli zavolat nebo napsat, pokud budeme chtít např. změnit dohodnutý termín konzultace.

Rovněž zpracováváme údaje o Vašem životním stylu a Vaše zdravotní údaje, abychom věděli, zda jste OK a zda je pro Vás náš program Cambridge Weight Plan vhodný a v jakém Kroku programu Cambridge Weight Plan byste měli být. Údaje o zdravotním stavu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, protože bez něj to nepůjde.

Pokud Vás budeme chtít potěšit a poslat Vám informaci o našich akcích určených pro Vás, můžeme, neboť se jedná o náš oprávněný zájem. Pokud Vás to však bude obtěžovat nebo nic víc nechcete vědět, prostě nám to řekněte a my Vám nebudeme nabídku zasílat.

Vaše příběhy, fotografie a videa používáme pouze, pokud se chcete sami pochlubit se svým úspěchem a dáte nám na to souhlas. 

Důvěra je pro nás základ.

Je pro nás samozřejmé, že Vaše údaje nikomu neprodáváme a ani s nimi neobchodujeme, sbíráme jen ty údaje, které potřebujeme, aby vše fungovalo jak má.

 

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících z našeho vztahu a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

Jak osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje zpracováváme v listinné podobě a v elektronických informačních systémech. Při zpracovávání nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování a profilování.

Vaše údaje jsou chráněny po celou dobu jejich zpracování před jejich zneužitím, ztrátou nebo jiným neoprávněným zásahem. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány mlčenlivostí.

 

Jaké práva mají zájemci a klienti konceptu Cambridge Weight Plan? 

Právo na přístup

Právo na přístup je právo požadovat od Provozovatele (čili od naší společnosti CWP výživové poradenství s.r.o.) přístup k osobním údajům týkajícím se zájemce či klienta, to znamená, že máte právo se zeptat, jestli se Vaše údaje zpracovávají a pokud ano máte zaručený přístup ke všem informacím souvisejícím s Vašimi údaji.

 

Právo na opravu nebo vymazání

Zájemce nebo klient má právo na opravu nebo vymazání osobních údajů. Pokud jsou Vaše údaje neúplné, nesprávné, nebo je chcete vymazat, máte právo si tento požadavek u nás uplatnit.

 

Právo na omezení

Zájemce nebo klient má právo na omezení zpracování osobních údajů týkajících se zájemce či klienta, v případě pokud budou nejasné okolnosti zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti.

 

Právo namítat proti zpracovávání

Zájemce nebo klient má právo namítat proti zpracovávání osobních údajů týkajících se zájemce či klienta, pokud se tyto údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů, např. při přímém marketingu.

 

Právo na přenositelnost

Zájemce nebo klient má právo na přenositelnost osobních údajů týkajících se zájemce či klienta. Toto právo znamená, že máte právo získat své osobní údaje a požádat o jejich přenesení jinému Provozovateli.

 

Právo na odvolání souhlasu

Jako subjekt údajů (zájemce či klient) máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se její osoby, a to např. prostřednictvím formuláře „ODVOLÁNÍ SOUHLASU“, který tvoří přílohu uděleného souhlasu, doručeného Provozovateli e-mailem na adresu: poverenec@cambridgeweightplan.cz nebo poštou na adresu: CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Právo podat stížnost

Zároveň jako subjekt údajů (zájemce či klient) máte právo podat stížnost orgánu dozoru, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení.

 

Nenašli jste všechny informace, které Vás zajímají?

Kontaktujte nás: oou@cambridgeweightplan.cz.

© CWP výživové poradenství s.r.o. 2018