V súčasnosti neprebiehajú v poradenských centrách žiadne akcie.

© CWP výživové poradenství s.r.o. 2018